Kocsis Gábor a hasznaldfel.hu és a shop.hasznaldfel.hu internetes blog oldalainak használati feltételei és az oldalak használatának jogi szabályozása

Jelen honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a szerző Kocsis Gábor (a továbbiakban: „Szerző”) kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A szerző weboldalainak böngészésével a felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket.

A Szerző a jelen kiszolgálón (továbbiakban „kiszolgáló”) megjelenő dokumentumok (továbbiakban „oldalak”) használatának jogát csak azzal engedélyezi, hogy a felhasználó tudomásul veszi:

Az e kiszolgálón megtalálható oldalak kizárólag az ismeretszerzés megvalósíthatóságát szolgálják.
Az e kiszolgálón található oldalakat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.

A jelen webhely elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik, amelyeknek értelmében a webhely elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók. A jelen webhely egyetlen logója, grafikája, hangja vagy képe nem másolható és nem továbbítható a Szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A hasznaldfel.hu és a shop.hasznaldfel.hu internetes blog oldalainak használati feltételei és az oldalak használatának jogi szabályozásadomain szerzői jogi védelmet élvez, jogi oltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Szerző, azaz a domain tulajdonosának előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) szerzői jogvédelem alá esik, csak a Szerző tájékoztatása, illetve előzetes írásbeli engedélyével használható fel, az alábbi feltételek szerint.

Nem kell engedély, azonban a Szerző írásbeli tájékoztatása szükséges az alábbiakhoz:

a) Idézés
Az idézésnek meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak. Idézés esetén – forrás megjelöléssel – kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára.

b) Teljes cikk átvétele, az alábbi feltételekkel:
Az oldalon megjelent írások előzetes írásbeli engedély nélkül átvehetők, amennyiben a tartalom minden eleme változatlan marad, beleértve a szöveget, a szövegkiemeléseket, a képeket, azok elhelyezését, valamint a szövegben elhelyezett hivatkozásokat is. Tartalomátvétel esetén kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára.

A Szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges az alábbiakhoz:

a) Tartalom átvétele módosítással
Amennyiben a felhasználó a tartalom átvételénél a szövegben, annak strukturálásában, a belső hivatkozásokban vagy a képekben bármilyen módosítást kíván végrehajtani, azt csak a Szerző előzetes írásbeli engedélyével teheti meg, jelezve a Szerző számára az elvégezni kívánt módosításokat.

b) Teljes vagy részleges tartalom átvétele hivatkozás elhelyezése nélkül
Az oldalon található tartalom átvétele az eredeti tartalomra való hivatkozás elhelyezése nélkül csak a Szerző előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

c) Átvett tartalom beágyazása
Az átvenni kívánt tartalom nem önálló egészként, hanem egy másik tartalomba ágyazva, annak részeként történő közléséhez a Szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges. Az engedély megkérésekor kérjük feltüntetni a felhasználás célját és módját.

d) Tartalom átvétele kereskedelmi célból
A Szerző írásos engedélye nélkül tilos jelen webhely tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, továbbá a tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.

A Szerző fenntartja a jogot, hogy honlapját bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse. A Szerző nem garantálja a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát, illetve hibamentességét. A Szerző kizárja felelősségét a honlapon található linkkel kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve megbízhatóságáért.
A Szerző nem vállal semmilyen felelősséget az ezen a kiszolgálón megjelentetett oldalakon található információk, grafikák, ábrák, képek, összességében művek bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a “jelen állapotában”, minden szavatosság nélkül helyez el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Szerző nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat).
Az oldalak tartalmának a többszörözéséhez, más oldalakon való közzétételéhez, bármilyen célból történő felhasználáshoz a következő e-mail címen tudja a felhasználó a Szerző előzetes hozzájárulását kérni: hasznaldfel@gmail.com